Kaptan Pilot Geniş Gövde

2024-01 İlan Metni

Kaptan Pilot Geniş Gövde 16.01.2024

İlan Kapsamı

B777/787 ve A330/350 tiplerinden birinde güncel tip yetkisi olan ve aşağıda belirtilen uçuş tecrübesine sahip Kaptan Pilot adayları bu ilan kapsamında değerlendirilecektir.

Genel Nitelikler
 • T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak
 • 01.01.1964 tarihinden sonra doğmuş olmak
 • En az lise mezunu olmak (Yurtdışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.)
 • Uçuş kusuru veya disiplinsizliği nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak
 • Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv kaydı bulunmamak
 • Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak
 • Ortaklığın göstereceği yeri ana üsolarak kabul edip orada ikamet etmek
 • Daha önce diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak
 • Daha önce Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları’nın iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak
 • Mavi kart sahibi veya birden fazla vatandaşlığa sahip adaylar için akıcı ve anlaşılabilir derecede Türkçe konuşabiliyor olmak
Teknik Nitelikler
 • ATPL(A) sahibi olmak (SHGM/EASA/FAA/ICAO)
 • B777/787 ve A330/350 uçak tiplerinden birinde geçerli tip yetkisine sahip olmak
 • 27 ton üzerindeki, Türk Hava Yolları bünyesinde bulunan uçak tiplerinde toplam 6000 saat uçuş tecrübesine sahip olmak
 • Başvurduğu uçak tipinde en az 1000 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak
 • Başvurduğu uçak tipinde, başvuru tarihi itibariyle son 12 ay içerisinde kaptan pilot olarak en az 250 saat uçuş gerçekleştirmiş olmak
 • Son LPC, OPC ve yol kontrol uçuşundan başarısız olmamış olmak
 • Lisansıyla uyumlu, güncel Class-1 sertifikasına sahip olmak
Sağlık Şartları
 1. Pilot İşe Alım Sağlık Kriterleri
  • Türk Hava Yolları’nın belirlediği işe alım sağlık kriterlerine aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz.  Adayların sürece başlamadan listeyi incelemesi, işe girişi uygun olmayan hastalıklara sahip adayların başvurmaması gerekmektedir. Sağlık kriterleri için tıklayınız.
  • Listede belirtilenler dışında hastalığı olan adaylar sorularını UCUSHEKIMLIGI@THY.COM e-posta adresine iletebilirler.
  • SHGM Yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş geçerli sağlık sertifikanızın olması hali işe giriş muayenenizin tamamlandığı anlamına gelmemektedir. Ortaklığımız işyeri hekimleri tarafından yapılacak olan en son işe giriş muayenesi esas alınmaktadır. Bu esnada geçmiş sağlık kayıtlarınıza ve güncel verilmiş sağlık dosyanıza bakılacak olup Ortaklık işyeri hekimlerimizin yapacağı değerlendirmeler sonucunda işe başlatılıp başlatılmayacağınız kararı verilecektir. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
  • Eğer adayların en son Sağlık Sertifikasında OML, CCL, OAL, OOL kısıtlaması varsa, adaylar ile İş Sağlığı Müdürlüğü’nde ön görüşme Ortaklık işyeri hekimlerince yapılacaktır. Anılan görüşme öncesinde adayların;
   • UCUSHEKIMLIGI@THY.COM adresine e-mail ile bildirimde bulunmaları,
   • En son yaptırmış oldukları periyodik muayene sağlık dosyası, sertifikası ve OML kısıtlama nedeni olan durum ile ilgili Sağlık kayıtları ile müracaat etmeleri,
   • Belirtilen tarih, saat ve lokasyona İşyeri hekimlerimizle görüşmeye gelmeleri gerekmektedir.
 2. Güncel ‘Uçuşa Elverişli‘ Sağlık Raporuna Sahip Olmak
  • İşe alım süreçlerinde başarılı olan adaylarımızın işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce yetkilendirilmiş Havacılık Tıp merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair Son 30 gün içerisinde düzenlenmiş rapor almaları gerekmektedir.
  • Türk Hava Yolları İşe Giriş Muayenesi sırasında uygulanan Pilot İşe Giriş Sağlık Muayene Süreci için tıklayınız.
Yabancı Dil Yeterliliği Şartları
 • Türk Hava Yolları tarafından belirlenen kriterler kapsamında yabancı dil seviyesine sahip olmak
 • İngilizce Seviyesi ICAO Level 4 ve üzerinde olmak (İşe başlama aşamasına kadar lisansa işlenmiş ve işe başlama tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli olması gerekmektedir.)
 • Aşağıdaki belgelerden birini ibraz eden adaylar Havacılık İngilizcesi testinden muaf tutulacaklardır.
  Son 2 yıl içerisinde alınmış olan;
  TOEFL (IBT) :60 (Speaking: 18)
  IELTS (General-Academic) :6 (Speaking: 6)
  PTE(Academic) :46 (Speaking: 46)

  *Home Edition ve Online dil sınavları kabul edilmemektedir.

2023-02 İlan Metni

Kaptan Pilot Geniş Gövde 1.02.2023

İlan Kapsamı

A330/350 , B777/787 uçak tiplerinden birinde veya THY A.O. uçak filosunda yer almayan ve kabul edilen uçak tiplerinde aşağıda belirtilen uçuş tecrübesine sahip olan Kaptan Pilot adayları bu ilan kapsamında değerlendirilecektir.

Genel Nitelikler

 • T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak
 • 59 yaşından gün almamış olmak
 • En az lise mezunu olmak (yurtdışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir)
 • Uçuş kusuru veya uçuş disiplinsizliği nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak
 • Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak
 • Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak
 • Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek
 • Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak
 • Daha önce THY A.O. ve THY A.O.‘nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak
Teknik Nitelikler
 • ATPL(A) sahibi olmak (SHGM/EASA/FAA/ICAO)
 • B777/787 , A330/350 tiplerinden birinde geçerli tip yetkisine sahip olmak
 • Yukarıdaki tiplerden birinde geçerli tip yekisine sahip olmayan adaylar için aşağıda belirtilen kabul edilen uçak tiplerinde geçerli tip yetkisine sahip olmak
 • 27 ton üzerindeki uçak tiplerinde en az 6000 saat toplam uçuş tecrübesine sahip olmak
 • 27 ton üzerindeki uçak tiplerinde en az 3000 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak
 • THY bünyesinde bulunmayan uçak tiplerinde (Kabul edilen geniş gövde uçak tipi listesi)en az 1500 saat, THY bünyesinde bulunan (A330/350 – B777/787) uçak tiplerinde en az 500 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak (simülatör ve line check saati hariç)
Sağlık Şartları
 1. Pilot İşe Alım Sağlık Kriterleri
  • THY A.O. belirlediği işe alım sağlık kriterlerine aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz. Adayların sürece başlamadan listeyi incelemesi, işe girişi uygun olmayan hastalıklara sahip adayların başvurmaması gerekmektedir. Sağlık kriterleri için tıklayınız.
  • Listede belirtilenler dışında hastalığı olan adaylar sorularını UCUSHEKIMLIGI@THY.COM e-mail adresine iletebilirler.
  • SHGM Yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş geçerli sağlık sertifikanızın olması hali işe giriş muayenenizin tamamlandığı anlamına gelmemektedir. Çünkü, Ortaklığımız işyeri hekimleri tarafından yapılacak olan en son işe giriş muayenesi esastır. Bu esnada geçmiş sağlık kayıtlarınıza ve güncel verilmiş sağlık dosyanıza da bakacak olan Ortaklık İşyeri hekimlerimiz, yapacağı değerlendirmeler sonucunda işe başlatılıp başlatılmayacağınız kararını verecektir. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
  • Eğer adayların en son Sağlık Sertifikasında OML, CCL, OAL, OOL kısıtlaması varsa, adaylar ile İş Sağlığı Müdürlüğü’nde ön görüşme Ortaklık işyeri hekimlerince yapılacaktır. Anılan görüşme öncesinde adayların;
   • UCUSHEKIMLIGI@THY.COM adresine e-mail ile bildirimde bulunmaları,
   • En son yaptırmış oldukları periyodik muayene sağlık dosyası, sertifikası ve OML kısıtlama nedeni olan durum ile ilgili sağlık kayıtları ile müracaat etmeleri,
   • Belirtilen tarih, saat ve lokasyona İşyeri hekimlerimizle görüşmeye gelmeleri gerekmektedir.
 2. Güncel ‘Uçuşa Elverişli‘ Sağlık Raporuna Sahip Olmak
  • Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce yetkilendirilmiş Havacılık Tıp merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair Son 30 gün içerisinde düzenlenmiş rapor almaları gerekmektedir.
  • THY A.O. İşe Giriş Muayenesi sırasında uygulanan Pilot İşe Giriş Sağlık Muayene Süreci için tıklayınız.
Yabancı Dil Şartı
 • THY A.O tarafından belirlenen kriterler kapsamında yabancı dil seviyesine sahip olmak
 • İngilizce Seviyesi ICAO Level 4 ve üzerinde olmak (İşe başlama aşamasına kadar lisansa işlenmiş olması gerekmektedir)
 • Aşağıdaki belgelerden birini ibraz eden adaylar Havacılık İngilizcesi testinden muaf tutulacaklardır.
  Son 2 yıl içerisinde alınmış olan;
  TOEFL (IBT) :60 (speaking: min. 18)
  IELTS :6 (speaking: min. 6)
  PTE :46 (speaking: min.46)
Süreç Bilgileri:
 • Adayların web sitesi üzerinden yapmış oldukları başvuruların ilan kriterlerine uygunluğu online evrak kontrolü ile incelenecektir.
 • Ön evrak kontrol aşamasını geçen adaylar; Evrak kontrol (belgelerin asılları kontrol edilecektir), THY A.O Havacılık İngilizcesi sınavı, CRM Değerlendirmesi, Simülatör Testi, Kurul Mülakatı, Sağlık kontrolü süreçlerine katılım gösterecektir.
 • İlan kapsamında istihdam edilen Kaptan pilotlar Ortaklık kuralları gereği kıdem listesinin sonuna 3 yıllık Ortaklık hizmetini takiben eklenecektir.

Kabul edilen uçak tipleri için tıklayınız.

Hazırlayan: Gençer Güleryüz